Ticaret Bakanlığı 115 Kamu Personeli Alımı

Ticaret Bakanlığı 115 Kamu Personeli Alımı

Ticaret Bakanlığı tarafından kamu personeli alımı yapılması için yayımlanan İlanlar kapsamında 45 Beden İşçisi ve 70 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından kamu personeli alımı yapılması için yayımlanan İlanlar kapsamında 45 Beden İşçisi ve 70 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma ve/veya Pedagojik formasyon belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

iller.png

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olması zorunludur
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.  
**Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.
**Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI,

guvenlik-gorevlisi-ozel-sart.pngbeden-iscisi-ozel-sart.png

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvurular 15  Şubat 2021 – 19  Şubat 2021 tarihleri arasında olup başvurular İŞKUR üzerinden esube.iskur.gov.tr internet adresinden ‘’İş Arayan’’ linki üzerinden TCkimlik no ve şifre ile giriş yaparak gerçekleştirilecektir.
İlan No: DPB841456 
İlan metni

Son Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2021