Trabzon Belediyesi En Fazla Lise Mezun 93 Kamu İşçisi Alıyor

Trabzon Belediyesi En Fazla Lise Mezun 93 Kamu İşçisi Alıyor

Trabzon Belediyesi tarafından yayınlanan iş ilanı ile TİSKİ bünyesine alınacak 223 personel içerisinde en fazla lise mezun 93 işçi alınacak.

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi A.Ş. bünyesine 223 kamu personeli alımı yapılacağı ilanı yayınlandı. Yapılan ilan içeriğine göre en az ilkokul mezun 93 personel alımında alınacak personeller başvurulan iş pozisyonuna göre sözlü veya uygulamalı olarak sınav yapılacak.

TİSKİ 93 Personel Alımına Kimler Başvurabilecek?

TİSKİ 93 İşçi Alımında adayların erkek ve en fazla lise mezunu olması, kanalizasyon ve içme suyu işlerinde tecrübeli, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip, son başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıldır Trabzon il sınırları içerisinde ikamet ediyor olması şartları bulunmakta diğer şartlar ise;

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış olması,

Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

Askerlik durumu itibariyle adayların askerlikle ilgisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş bulunması, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması,
 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmaması,

Kanun ya da Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olması,

TİSKİ 93 personel alım ilanına başvurular nasıl yapılacak?

Adayların 13 Ocak 2020 tarihi ile 20 Ocak 2020 tarihleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesinin trabzon.bel.tr, TİSKİ Genel Müdürlüğünün tiski.gov.tr ve Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinin trabsu.com.tr internet adresleri üzerinden müracaatlarını yapacaklardır.

Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2020