TÜBİTAK Başvuru Teknik Ve Destek Personeli Alımı

TÜBİTAK Başvuru Teknik Ve Destek Personeli Alımı

TÜBİTAK tarafından personel alımı için İŞKUR iş ilanı yayımlandı. İlan kapsamında teknik ve destek personeli alımı yapacağını bildirdi TÜBİTAK BİLGEM Kocaeli. Detaylar haberimizde…


TÜBİTAK tarafından personel alımı için İŞKUR iş ilanı yayımlandı. İlan kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Kocaeli teknik ve destek personeli alımı yapacağını bildirdi. 


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** TÜBİTAK BİLGEM Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


 GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


BAŞVURU BİLGİLERİ

İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların en geç 16/08/2021 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

İLAN METNİ
https://media.iskur.gov.tr/47190/tubitak-bilgem-teknik-destek-personeli-16-08-2021.pdf

Son Başvuru Tarihi: 16 Ağustos 2021