TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alıyor

TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alıyor

Kamu personeli alımı için TÜBİTAK BİLGEM iş ilanı yayımlamış olup, 15 Ar-Ge personeli alımı yapacağını duyurmuştur. 

TÜBİTAK BİLGEM kamu personeli alımı için iş ilan yayımlandı. BİLGEM tarafından yayımlanan ilanda 15 Ar-Ge personeli alınacağı bildirildi.

Genel Başvuru Şartları

** TÜBİTAK BİLGEM 15 Ar-Ge personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** TÜBİTAK BİLGEM 15  Ar-Ge personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** TÜBİTAK BİLGEM 15 Ar-Ge personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** TÜBİTAK BİLGEM 15 Ar-Ge personeli alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** TÜBİTAK BİLGEM 15 Ar-Ge personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** TÜBİTAK BİLGEM 15 Ar-Ge alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.
** Özel başvuru şartları için haberimizin devamında yer alan “Başvuru Kılavuzu” linkine bakınız.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 17.05.2021 günü olup başvurular https://kariyer.tubitak.gov.tr web adresinden yapılacaktır.
Başvuru Kılavuzu
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Mayıs 2021