TÜBİTAK BİLGEM 70 Personel Alıyor

TÜBİTAK BİLGEM 70 Personel Alıyor

İŞKUR üzerinden TÜBİTAK BİLGEM tarafından 70 personel alımı yapılması için  ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında Ar-Ge personeli alacağını bildirdi Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM.

İŞKUR üzerinden TÜBİTAK BİLGEM tarafından 70 personel alımı yapılması için  ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında TÜBİTAK BİLGEM. Ar-Ge personeli alacağını bildirdi Kocaeli. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** TÜBİTAK BİLGEM Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına son başvuru tarihi 17.05.2021 günüdür. . www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmelidir.
Özel Şartlar ve Başvuru Kılavuzu 

tubitak.jpeg

Son Başvuru Tarihi: 17 Mayıs 2021