TÜBİTAK Farklı Kategorilerde 60 Personel Alacak

TÜBİTAK Farklı Kategorilerde 60 Personel Alacak

İŞKUR üzerinden TÜBİTAK 60 personel alımı İlanlarıyla Ar-Ge personeli (araştırmacı teknisyen) olarak farklı kategorilere personel alacağını bildirdi TÜBİTAK BİLGEM Konya ve Ankara için.

İŞKUR üzerinden TÜBİTAK tarafından 60 personel alımı yapılması için  ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında Ar-Ge personeli (araştırmacı teknisyen) olarak farklı kategorilere personel alacağını bildirdi TÜBİTAK BİLGEM konya ve Ankara için.
 


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** TÜBİTAK BİLGEM Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


 GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


BAŞVURU BİLGİLERİ

TÜBİTAK BİLGEM personel alımı ilanına başvurular 26.07.2021 - 16.08.2021 tarihleri arasında https://kariyer.tubitak.gov.tr adresine yapılacaktır.  

İLAN METNİ

https://media.iskur.gov.tr/47188/tubitak-bilgem-arge-personeli-16-08-2021.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 16 Ağustos 2021

Popüler İlanlar