TÜBİTAK Personel Alımı

TÜBİTAK Personel Alımı

TÜBİTAK’ ın Yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere enerji ve besin öğeleri gereksinimlerini belirlemek, besin analizleri yapmak, VB. Personel alımı yapılacaktır. Detaylar haber

TÜBİTAK’ ın Yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere Personelin enerji ve besin öğeleri gereksinimlerini belirlemek, beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev almak, besin analizleri yapmak, beslenme eğitim hizmetlerini planlamak ve İşyeri Hekimi ile işbirliği içinde çalışmak üzere personel alımı yapılacaktır.

Son Başvuru tarihi 16 Kasım 2020 Olarak belirlendi.

İstihdam şehiri Ankara.

İstihdam edilecek personel sayısı: 1 kişi

Adaylarda aranan genel şartlar;

1.    Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak
2.    Erkek adaylar için, askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak,
3.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
4.    Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere;
Altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

Adaylarda aranan genel şartlardır.

Adaylarda aranan özel şartlar;

•    Beslenme ve diyetisyenlik alanında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir
•    Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Beslenme ve Diyetetik bölümünü bitirmiş olmak.

Adaylarda aranan özel şartlardır.

İlana başvuruda bulunmak için “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir.

(Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 16 Kasım 2020