TÜBİTAK SAGE 77 Kamu Personeli  Alımı

TÜBİTAK SAGE 77 Kamu Personeli Alımı

TÜBİTAK SAGE 77 kamu personeli alımı yapılması için İstanbul ve Ankara iş ilanı yayımladı. TÜBİTAK SAGE tarafından yayımlanan ilanda aday araştırmacı alınacağı bildirildi Ankara için.

TÜBİTAK SAGE kamu personeli alımı yapılması için İstanbul ve Ankara iş ilanı yayımladı. TÜBİTAK SAGE tarafından yayımlanan ilanda Ankara için 77 aday araştırmacı alınacağı bildirildi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Dil Sonuç Belgesi istenmektedir.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

TÜBİTAK SAGE personel alımı ilanı için  son başvuru tarihi 26-.04.2021 günü olup başvuru için https://kariyer.tubitak.gov.tr adresine kayıt olunacaktır. Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kodu seçilerek, istenilen gerekli evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur 
İlan metnine linkten ulaşılabilir.

Son Başvuru Tarihi: 26 Nisan 2021