Tunceli İl Özel İdaresi 15 Personel Alımı

Tunceli İl Özel İdaresi 15 Personel Alımı

İşkur üzerinden Tunceli İl Özel İdaresi 15 personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Tunceli İl Özel İdaresi destek personeli/işçi, şoför, iş makinesi operatörü alacak.

İşkur üzerinden Tunceli İl Özel İdaresi  15 personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Tunceli İl Özel İdaresi  destek personeli/işçi, şoför, iş makinesi operatörü alacak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Tunceli İl Özel İdaresi  personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 22 Haziran 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Atatürk Mah. 21. Sok. No.1 Merkez Tunceli adresine yapılacaktır.
 
İLAN METNİ 

Son Başvuru Tarihi: 22 Haziran 2021