Türk Kızılayı 7 İlde Personel Alıyor

Türk Kızılayı 7 İlde Personel Alıyor

Kızılay Kurumu  personel alımı için yayımlamış olup  ilanda Kızılay Kurumu 7 ilde görevlendirilmek üzere Mali ve Destek Hizmetler Uzmanı alımı yapacağını duyurmuştur. Detaylar haberimizin devamında 

Kızılay Kurumu  personel alımı için ilan yayınladı. Yayımlanan ilanda Kızılay Burdur, Hatay, Isparta, Karabük, Kilis, Mersin, Şırnak görevlendirilmek üzere Mali ve Destek Hizmetler Uzmanı alımı yapacağını duyurmuştur.  

İş Tanımı

**Şubenin yıl sonu kapanış işlemlerinin yapılması ve finansal tabloların hazırlanması, vergi ve vergi iadelerinin takibinin yapılması, muhasebe hizmetlerinin yasal mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, finansal kuruluşlarla olan ilişkilerinin yürütülmesi,
**Şubenin tüm ön muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, raporlanması ile tüm muhasebe işlemlerinin tek düzen hesap planına ve vergi mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi, kayıt ve kontrolünün yapılması,
**Personel bordro işlemlerinin ve puantaj takibinin yapılması,  yasal bildirim ve ödemelerin süresi içerisinde gerçekleştirilmesi,
**Şube ve ilgili yapıların bütçesinin hazırlanması takibinin ve kontrolünün yapılması,
**Bağış Makbuzu, Ayni Yardım Teslim Belgesi, Gider Makbuzu vb. evrakların hazırlanması, kaydının yapılması, takibi ve kontrollerinin yapılarak muhasebe programına aktarılması ve raporlanması,
**Şube Yönetimi ve Türk Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından şube ve ilgili yapılarına ilişkin talep edilen raporların hazırlanarak zamanında ilgili yerlere sunulması,
**Her çeşit malzeme, ürün, ekipman ve hizmet satın alma işlemlerinde ilgili birimler ile iş birliği içinde olarak tedarikçiler ve müşterilerle yapılacak protokol ve sözleşmelerin yasal / kurumsal mevzuata uygun olarak satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  satın alma taleplerinin istenilen zaman, kalite ve miktarda tedarik edilmesi,
**Kurum hizmetlerinin gerektirdiği mal ve hizmetlere ilişkin satın alma ve taşınırlara ilişkin satma, satın alma, kiralama, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi,
**Kurumun ana faaliyetlerinin ektin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gönüllü kuruluşlara, temsilciliklere ve diğer Kızılay birimlerine ihtiyaç halinde her türlü destek hizmetinin verilmesi,
**Şube araçlarının tamir, periyodik bakım ve muayenelerinin, kasko ve sigorta işlemlerinin yürütülmesi,
**Tedarik edilen malzeme, ürün, araç ve ekipmanın tedarik zinciri faaliyetlerinin (mal kabul, depolama, nakliye, vb.) takip edilmesi,
**Şube evrak yönetimi ve arşiv çalışmalarının yürütülmesi, resmi yazışmaların yapılması, her türlü evrak, veri ve bilgilerin kayıt altına alınması ve muhafaza edilerek yürütülmesi,
**Şube Yönetim Kurulu ve diğer yardımcı kurulların çalışmalarına destek verilmesi, Yönetim ve Dernek işleyişine ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü iş / işlemlerin yürütülmesi.

Genel Başvuru Şartları 

a – Kızılay personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların  en az ön lisans tercihen lisans mezuniyeti (tercihen iibf) olmaları gerekmektedir. 
b - Kızılay personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi olmaları gerekmektedir.
c – Kızılay  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların tercihen İngilizce dil bilgisine sahip olması gerekmektedir,
d - Kızılay  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilgili alanda en az 2 yıl iş deneyimine sahip  olması gerekmektedir.
e - Kızılay  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların iyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi olması gerekmektedir
f - Kızılay  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların mali işler ve çalışma mevzuatı bilgisi olması gerekmektedir.
g - Kızılay  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi olması gerekmektedir.
h - Kızılay  personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların  askerlik engeli bulunmaması gerekmektedir.
i - Kızılay  Personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların muhasebe/bordro-tahakkuk bilgisi olması gerekmektedir.
j - Kızılay  Personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların tercihen SAP kullanım bilgisi olması gerekmektedir.
k - Kızılay  Personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi olması  gerekmektedir.
l - Kızılay  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi olması gerekmektedir.
m - Kızılay  personel alımı ilanına başvuracak tüm seyahat engeli bulunmaması gerekmektedir.
n - Kızılay  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların tercihen B sınıfı ehliyeti olması gerekmektedir.
0 - Kızılay  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların etkili iletişim ve sunum becerisi olması, takım çalışmasına yatkın, çözüm ve sonuç odaklı, proaktif, gelişim odaklı olması gerekmektedir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Kızılay personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Nüfus cüzdanı aslı veya Kızılay tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gerekmektedir.
b - Kızılay personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gerekmektedir.
c - Kızılay personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gerekmektedir.
d - Kızılay personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gerekmektedir.
e - Kızılay personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı.
f - Kızılay personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğraf gerekmekte ve bir adedi forma yapıştırılacaktır.
g - Kızılay personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gerekmektedir.
h - Kızılay personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gerekmektedir.

Başvuru Bilgisi

Başvurular 26.03.2021 saat 18:00’a kadar elektronik ortamda online olarak yapılacak olup öncelikle https://basvuru.kizilaykariyer.com/ adresine üye olunması ve ardından ilan başvurusunun gerçekleştirilmesi gerekiyor.
İlan metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://basvuru.kizilaykariyer.com/KNR72JD95N4SWWZLYAMMUMN7PQ.JOB
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2021