Türk Telekom 9 Branşta Personel Alıyor

Türk Telekom 9 Branşta Personel Alıyor

Türk Telekom tarafından personel alımı yapılması için ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İstanbul ve Ankara için alım yapılacağı bildirildi. Detaylar haberimizin devamında...


Türk Telekom personel alımı yapılması için İstanbul ve Ankara iş ilanları yayımladı. Yayımlanan ilanlarda teknik satış yöneticisi, ödeme sistemleri teknik ürün analisti,  müşteri ve servis destek uzmanı, teknik analist uzmanı/kıdamli uzman, veri güvenliği ve bütünlüğü uzmanı/kıdemli uzman, agile koç, sistem ve süreç geliştirme uzmanı, siber güvenlik mimarı, veri merkezi tesis operasyonları kıdemli uzmanı alınacağı bildirildi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Türk Telekom personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

.
BAŞVURU BİLGİLERİ VE METİNLERİ

Ödeme Sisemleri Teknik Ürün Analisti İstanbul-Ankara
Son başvuru tarihi 30.04.2021 olarak belirtilmiştir.
https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/RFXZVB8LN2XPW3X7YD92M93UXS.JOB

0-t-odeme-sistemleri-1.png0-t-odeme-sistemleri-2.png

Teknik Satış Yöneticisi İstanbul
Son başvuru tarihi 31.08.2021 olarak belirtilmiştir.
https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/BXZWZ6PNL6WSYZXUWGS43NKJRA.JOB 

0-t-teknik-satis.png

Müşteri Servis ve Destek Uzmanı Ankara
Son başvuru tarihi 01.05.2021 olarak belirtilmiştir. 
https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/QQZA83SSYEERWHM3FK6YKVGJ3S.JOB  

0-t-musteri-servis.png

Teknik Analist Uzmanı/Kıdemli Uzaman Ankara
Son başvuru tarihi 05.04.2021 olarak belirtilmiştir.
https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/HBRVFW65MBMZY6LWZMCGZXPD4S.JOB  

0-t-teknik-analist.png

Veri Güvenliği ve Bütünlüğü Uzmanı/kıdemli Uzman İstanbul
Son başvuru tarihi 05.04.2021 olarak belirtilmiştir.
https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/KGMJ87FUBF6UWJX5MPLRTF3HX2.JOB  

0-t-veri-guvenligi-ve-butunlugu.png

Agile Koç İstanbul
Son başvuru tarihi 08.04.2021 olarak belirtilmiştir.
https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/BUES3S7BSSJFYKBP9AYKECJY3A.JOB 

0-t-agile-koc.png

Sistem ve Süreç Geliştirme İstanbul
Son başvuru tarihi 30.04.2021 olarak belirtilmiştir.
https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/N9R6XMQMZHNDYJZAEJVU2WLXPW.JOB  

0-t-sistem-ve-surec.png

Siber Güvenlik Mimarı İstanbul
Son başvuru tarihi 23.04.2021 olarak belirtilmiştir.
https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/8WPU6W3BTCAVY9BYGLMKMYMM3Z.JOB  

0-t-siber-guvenlik.png

Veri Merkezi Tesis Operasyonları Kıdemli Uzmanı Ankara
Son başvuru tarihi 02.05.2021 olarak belirtilmiştir.
https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/77KZFNNWXJ83WACXB87E78TLPW.JOB 
0-t-veri-merkezi-001.png

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2021