Türk Telekom ASSİSTT 6 Şehirde Personel Alıyor

Türk Telekom ASSİSTT 6 Şehirde Personel Alıyor

ASSİSTT personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Türk Telekom ASSİST Müşteri Temsilcisi, Satış Temsilcisi ve Grup Yöneticisi alınacağı bildirildi.

ASSİSTT personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda ASSİST,
Ankara, İzmir, Diyarbakır, Ordu, Kırıkkale ve Karaman illerinde Müşteri Temsilcisi, Satış Temsilcisi ve Grup Yöneticisi alınacağı bildirildi.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Dil Sonuç Belgesi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların telefonla etkili iltişim kurabilmesi zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların iyi bir diksiyon ve ifade biçimine sahip olması zounludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların hedef odaklı, zaman yönetiminde hassas ve iç motivasyonu yüksek olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilmesi zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların alımlar İşkur üzrinden yapılacağından son bir ayda SGK girişinin olmaması zorunludur.
Kırıkkale Satış Temsilcisi
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların satış tecrübesine sahip veya eğitim aldıktan sonar bu işi yapabilecek olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Kırıkkale ilinde yaşaması veya yaşıyabilecek durumda olması zorunludur.
Kırıkkale Müşteri Temsilcisi
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların vardiyalı çalışma sistemine uygun olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Kırıkkale ilinde yaşaması veya yaşıyabilecek durumda olması zorunludur.
Karaman Müşteri Temsilcisi
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların vardiyalı çalışma sistemine uygun olması zorunludur 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Karaman ilinde yaşaması veya yaşayabilecek durumda olması zorunludur.
İzmir Müşteri Temsilcisi (Yabancı Dil)
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca dillerinden en az birini ileri seviyede konuşabiliyor olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların vardiyalı çalışma sistemine uygun olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların İzmir ilinde yaşaması veya yaşayabilecek durumda olması zorunludur.
Özgür Çalışma Modeli MüşteriTemsilcisi (Yabancı Dil) Ankara-İzmir
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak internet bağlantısının olması ve günde 5 saat uzaktan çalışabilecek olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca dillerinden en az birini ileri seviyede konuşabiliyor olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Ankara veya İzmir illerinde yaşaması veya yaşayabilecek durumda olması zorunludur. 
Müşteri Temsilcisi İspanyolca - Ankara 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların  İspanyolcayı ileri seviyede konuşabiliyor olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların vardiyalı çalışma sistemine uygun olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Ankara ilinde yaşaması veya yaşayabilecek durumda olması zorunludur.
Müşteri Temsilcisi Fransızca - Ankara 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların  Fransızcayı ileri seviyede konuşabiliyor olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların vardiyalı çalışma sistemine uygun olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Ankara ilinde yaşaması veya yaşayabilecek durumda olması zorunludur.
Müşteri Temsilcisi Almanca - Ankara 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların  Almancayı ileri seviyede konuşabiliyor olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların vardiyalı çalışma sistemine uygun olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Ankara ilinde yaşaması veya yaşayabilecek durumda olması zorunludur.
Müşteri Temsilcisi İngilizce - Ankara 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların  İngilizceyi ileri seviyede konuşabiliyor olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların vardiyalı çalışma sistemine uygun olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Ankara ilinde yaşaması veya yaşayabilecek durumda olması zorunludur.
Müşteri Temsilcisi Ordu
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların vardiyalı çalışma sistemine uygun olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Ordu ilinde yaşaması veya yaşayabilecek durumda olması zorunludur.
Grup Yönetiisi Diyarbakır
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların takım liderliğinde en az 2 yıl deneyimli olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların  analitik düşünme, sunum ve raporlama becerin gelişmiş olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların problem çözme, analiz, planlama ve takip konusunda başarılı, öğrenmeye istekli, sürekli gelişime açık ve insan ilişkilerinde başarılı olmasızorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Diyarbakır ilinde yaşaması veya yaşayabilecek durumda olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların lisans mezunu olması tercih nedenidir.
BAŞVURU BİLGİLERİ
İlan metinleri ve başvuru linklerine, aşağıda verilmiş ilgili ilanın linki üzerinden ulaşabilirsiniz. 
Kırıkkale Satış Temsilcisi
https://assistt.hrpeak.com/35UD4B36JVF6WSVZGA93P5YDJW.JOB 
Kırıkkale Müşteri Temsilcisi
https://assistt.hrpeak.com/8W9KUFQQTGB6WYX4G5WGYKJPPA.JOB 
Karaman Müşteri Temsilcisi
https://assistt.hrpeak.com/US3DL3U5UJCMWVZLJQTRTF6DZW.JOB 
İzmir Müşteri Temsilcisi (Yabancı Dil)
https://assistt.hrpeak.com/SXJWQ9BRUFH5WECY3KCEQLY46Q.JOB  
Özgür Çalışma Modeli MüşteriTemsilcisi (Yabancı Dil) Ankara-İzmir
https://assistt.hrpeak.com/S6T5DKFU9BV3WUV2QUPNKTA9YS.JOB 
Müşteri Temsilcisi İspanyolca - Ankara 
https://assistt.hrpeak.com/29AG8RVXMN6AYNXQT8U2DJBZGW.JOB 
Müşteri Temsilcisi Fransızca - Ankara 
https://assistt.hrpeak.com/8Q9BDYNFJNN5YHLQL2Y6V82UVZ.JOB  
Müşteri Temsilcisi Almanca - Ankara 
https://assistt.hrpeak.com/3DTGR4G3B64BWAX2HYJGM63AUX.JOB  
Müşteri Temsilcisi İngilizce - Ankara 
 https://assistt.hrpeak.com/S4MX9WDGZFYTYVMFP5U8ECCZV3.JOB  
Müşteri Temsilcisi Ordu
https://assistt.hrpeak.com/83RB686AF8S6YWBP3EHKXVFMZQ.JOB 
Grup Yönetiisi Diyarbakır
 https://assistt.hrpeak.com/KUT76SKN3BLNYLV3G5YTBE42CW.JOB 
assist-genel.png

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2021