Türkak Türkiye Geneli Önlisans ve Lisans Mezun 10 Kariyer 17 İdari Kamu Personeli Alıyor!

Türkak Türkiye Geneli Önlisans ve Lisans Mezun 10 Kariyer 17 İdari Kamu Personeli Alıyor!

Türkak tarafından yayınlanan yeni iş ilanı ile kurum bünyesine  önlisans ve lisans mezun 10 kişi kariyer kamu personeli, 17 kişi idari kamu personelleri alınacak. Yapılacak olan alımların şartları hab

Devlet Personel resmi ilanı ile TURKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) bünyesine 10 kişi akreditasyon uzman yardımcısı, 17 kişi idari personel alımı yapılacağı ilan edildi.

Türkiye Akreditasyon Kurumu bünyesine alınacak kamu personelleri sözleşmeli ve sözlü sınavı ile kuruma alınacaklar.

Günümüz yeni kariyer kamu kadrosu olan uzman yardımcılığı alımında aranan şartlar şöyledir.

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı 10 kişi alımı,

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi A bendi şartlarını taşıması,

2018 veya 2019 yılında yapılmış Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden asgari KPSS puanını almış olmak,

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuş olanlar) şartları bulunmakta olup, aranan bölüm ve mezuniyet şartları şöyledir.

Akreditasyon Uzman Yardımcısı 1 grup kamu alımında Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olan 3kişi, KPSSP2 puan türünden en az 70  almış olanlar arasından,

Akreditasyon Uzman Yardımcısı 2. Grup kamu alımında Biyomedikal Mühendisliği veya Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji veya Biyomühendislik veya Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik lisans programından mezun olan adaylar arasından 1 kişi alınacak ve KPSSP2 puanı en az 70 olanlar arasından seçilecek,

3. Grup kamu alımında adayların Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olanlar arasından 2 kişi alınacak olup KPSSP2 puanı en az 70 olanlar arasından seçilecek.

4. Grup kamu alımında Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olanlar arasından 1 kişi alınacak olup KPSSP2 puanı en az 70 olanlar arasından seçilecek.

5. Grup kamu personeli alımında İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olanlar arasından 1 kişi alınacak olup KPSSP2 puanı en az 70 olanlar arasından alınacak.

6 Grup kariyer kamu personeli alımında adayların Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olanlardan 1 kişi alınacak olup KPSSP2 puanı en az 70 olanlar arasından seçilecek.

7 Grup kariyer personel alımında Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programlarının birinden mezun olanlar arasından 1 kişi alınacak olup, adayların KPSSP2 puanının en az 70 olması gerekmektedir.

Önlisans Mezunu 17 İdari personel alımında adayların sözlü giriş sınavına katılabilmeleri için şartlar şöyle,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlarla beraber aşağıda belirtilen özel şartları taşıması,

Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokulların bahsi geçen programlarından mezun olması,

 4 Kasım 2018 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş KPSS puan türünden, asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak.

Önlisans mezun kamu personeli alımında 6 grup personel bulunmakta.

1. Grup Adalet Meslek Eğitimi ya da Adalet önlisans programlarının birinden veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olanlar arasından 1 kişi alınacak olup KPSSP93 puanı en az 70 olanlar arsından seçilecek.

2. Grup kamu alımında Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olanlar arasından 2 kişi alınacak olup KPSSP93 puanı en az 70 olanlar arasından alınacak.

3.Grup personel alımında Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olanlar arasından 2 kişi alınacak olup KPSSP93 puanı en az 70 olanlar arsından seçilecek.

4.Grup kamu alımı Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezunları arasından 4 kişi alınacak, adayların KPSSP93puanı en az 70 olması gerekmektedir.

5. Grup kamu alımı Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olanlar arasından 4 kişi alınacak olup adayların KPSSP93 puanı en az 70 olması gerekmekte.

6. Grup kamu personel alımında Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Finans ve Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olanlar arasından 4 kişi alınacak olup, adayların KPSSP93 puanı en az 70 olması şartı bulunmakta.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Başvurular 13 Şubat 2020 tarihinde başlayıp 25 Şubat 2020 tarihinde ve saat 23.59’da sona erecek. Başvurular kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılan Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 2020 ve İdari Personel Giriş Sınavı 2020 bağlantısı üzerinden online olarak yapılacak. Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Türkiye geneli bütün kamu alımı iş ilanlarını cep uygulamamız ile takip edebilirsiniz.

Uygulamamızı indirmek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2020