Türkiye Emlak Katılım Bankası 12 Engelli Personel Alımı

Türkiye Emlak Katılım Bankası 12 Engelli Personel Alımı

İŞKUR üzerinden Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından 12  engelli personel alımı yapılması için  yayımlanan İstanbul iş  ilanı kapsamında genel bankacılık meslek elemanı alacağı bildirildi.  

İŞKUR üzerinden Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından 12 engelli personel alımı yapılması için  yayımlanan İstanbul iş ilanı kapsamında Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. genel bankacılık meslek elemanı alacağını bildirdi.  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az önlisans mezunu olması zorunludur.     

BAŞVURU BİLGİLERİ

Türkiye Emlak Katılım Bankası personel alımı ilanına  başvuru tarihi 05.05.2021 günü olup başvurular https://kariyer.emlakbank.com.tr  internet adresine yapılacaktır.

emlak-katilim.jpeg

Son Başvuru Tarihi: 05 Mayıs 2021