Türkiye Maarif Vakfı KPSS Şartsız 25 Kamu Personeli Alımı! Sona Eriyor

Türkiye Maarif Vakfı KPSS Şartsız 25 Kamu Personeli Alımı! Sona Eriyor

Türkiye Maarif Vakfı kamu personeli alımı için iş  ilan yayımladığı ilanda KPSS şartsız 25 Maarif Uzman Yardımcısı alımı yapılacağını duyurmuştur. 

Türkiye Maarif Vakfı kamu personeli alımı için ilan yayımlamış olup, ilanda KPSS şartsız 25 Maarif Uzman Yardımcısı alımı yapılacağını bildirdi.

Genel Başvuru Şartları

** Türkiye Maarif Vakfı 25 uzman yardımcısı alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması veya Mavi Kart sahibi olması gereklidir.
** Türkiye Maarif Vakfı 25 uzman yardımcısı alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Türkiye Maarif Vakfı 25 uzman yardımcısı alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Türkiye Maarif Vakfı 25 uzman yardımcısı alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Türkiye Maarif Vakfı 25 uzman yardımcısı alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Türkiye Maarif Vakfı 25 uzman yardımcısı alımı ilanına başvuracak tüm adayların üniversitelerin örgün eğitim veren ve aşağıda belirtilen dört yıllık fakültelerden mezun olması gereklidir.
** Türkiye Maarif Vakfı 25 uzman yardımcısı alımı ilanına başvuracak tüm adayların 01/01/1992 tarihinde veya sonrasında doğmuş olması gereklidir.
** Türkiye Maarif Vakfı 25 uzman yardımcısı alımı ilanına başvuracak tüm adayların İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 70 (C) puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 70 (C) eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Arapça) eğitim veren üniversitelerden mezun olması gereklidir.
** Türkiye Maarif Vakfı 25 uzman yardımcısı alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 25.04.2021 günü olup başvurular kariyer.turkiyemaarif.org web adresinden online olarak yapılacaktır. 
Başvuru Kılavuzu
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 25 Nisan 2021