Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı duyurusu yaptı. Silahlı ve silahsız ortaöğretim mezunu 28 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı duyurusu yaptı. Silahlı ve silahsız olarak ortaöğretim mezunu 28 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.


Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı Genel Şartları

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 
2.Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3.Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. 
4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak. 
5.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak. 
6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak). 
7.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek. 
8.Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 
9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. 10.Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak. 


Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 13.12.2021- 17.12.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) için başvuru yapabilecektir. Birden fazla görev yeri için yapılan başvuruların hiçbirisi kabul edilmeyecektir. 

saglik-1.pngsaglik-2.png

Son Başvuru Tarihi: 17 Aralık 2021

Popüler İlanlar