Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor!

Yayımlanan ilana göre Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü memur alımı yapıyor. Detaylar haberimizde…

Yayımlanan ilana göre Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü memur alımı yapıyor. Yayımlanan ilana göre başvurular online olarak yapılacaktır. İlana göre alım yapılacak branşlar Denizcilik Sörvey Mühendis, Mimar, Mühendis olacağı belirtildi.

Gereken Şartlar;

•    18 yaşını doldurmuş olmak
•    35 yaşını tamamlamamış olmak
•    Görevini yapmasına sağlık veya normal açıdan hiçbir engeli bulunmaması gerekmektedir
•    Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
•    Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı yüz kızartıcı suçlar işlememiş olmak.
•    Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen suçları kasten veya yanlışlıkla işlememiş olmak
•    Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanmak gibi suçları işlememiş olmak.

Başvurular 28 Temmuz 2020 tarihinde başlamış olup 4 Ağustos 2020 tarihinde bitmiş olacaktır. Başvurular bakanlıkların resmi internet sayfası üzerinden yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 04 Ağustos 2020