Üniversite 29 Pozisyonda 4B Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversite 29 Pozisyonda 4B Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversite Rektörlüğü 4B sözleşmeli personel alımı için yayımladığı ilana göre 29 pozisyonda 36 personel alınacak. Hangi mesleklerden personel alımı yapılacak?

Mardin Artuklu Üniversitesi 36 kişilik kadroya 4B sözleşmeli personel alımı ilanı ile büro personeli, teknisyen, mühendis, mimar, tekniker, temizlik personeli, basit bakım personeli, ısıtma personeli, şoför, bahçıvan, koruma ve güvenlik görevlisi alacak.

 

30 Meslekten 113 Kişilik Kadroya Belediye Personel Alımı

50 Yaş Sınır İşçi Ve Memur Alımı Yapılacak

 

Sözleşmeli Personel Alımı İçin Gerekli Belgeler

1.         Başvuru Talep Formu (http://www.artuklu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
2.         2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3.         Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4.         İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
5.         Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
6.         Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
7.         Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)
8.         Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.)
9.         Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
10.        Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. (Asıl veya yedek olarak kazananlardan istenecektir.)
11.        Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
12.        Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi (istenilen pozisyon için).
13.        Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. 

 

2 Belediye Başkanlığı 3 Meslekten Lise Mezunu Kamu Personeli Alımı

1 Bin 212 Kişilik Kadroya Kamu Personel Alımı Başvuruları Bugün Başlıyor

 

Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

1.         657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:
a.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b.         Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,
c.         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d          Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
e.         Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f.         657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2.         Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
3.         KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
4.         Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için;
a.         5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
b          Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
c.         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
d.         Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
e.         Erkek adaylar için 165 cm’den, Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.
f.         Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
5.         Destek Personeli (Temizlik) kadrosu için;
a.         Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
6.         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7.         Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak. 


Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Başvuru yapmak isteyen adayların https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17.00) kadar Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 09 Mart 2022

Popüler İlanlar