Üniversite Bayan Güvenlik Görevlisi Alımı

Üniversite Bayan Güvenlik Görevlisi Alımı

Üniversite Rektörlüğü tarafından sürekli işçi alımı yapılması için yayımlanan ilanlar kapsamında Bayan Güvenlik Görevlisi alacağını bildirdi Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü.

Üniversite Rektörlüğü sürekli işçi alımı yapılması için ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlar kapsamında Bayan Güvenlik Görevlisi alacağını bildirdi Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası Kimlik Kartı istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan istenilen boy ölülerine sahip olduklarına dair resmi belge istenmektedir
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşıması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Öncelikli sayılan adayların anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların tüm ünvanlar için yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların vardiyalı çalışma sistemine uygun olması zorunludur..
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur. 

ÖZELBAŞVURU ŞARTLARI

bingol-ozel-sartlakadin.png

BAŞVURU BİLGİLERİ

bingol-basvuru.png

Son başvuru tarihi 12.02.2021 günü olup başvurular www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilecektir. 
İlan No: DPB841455                                                                                                                                                       ilan metni için link

Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2021