Üniversite En Az 60 KPSS Puan İle15 Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversite En Az 60 KPSS Puan İle15 Sözleşmeli Personel Alımı

Sözleşmeli Personel alımı yapılması için yayımlanan ilanda Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen olmak üzere 15 personel alınacağını bildirdi Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi.

Sözleşmeli Personel alımı yapılması için yayımlanan ilanda Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen olmak üzere 15 personel alımı yapılacağını bildirdi. www.kariyerkamu.com

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER    

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan üniversitenin web sayfasından alınacak fotoğraflı ve imzalı ünvan kodu ve ünvan belirtilmiş olan Baş Formu istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların KPSS (B) grubu sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan başvurulacak unvandaki aranan nitelikler bölümündeki belgeler istenmektedir.  

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40'ınci maddesindeki yaş şartlarını taşıması zorunludur. 
**657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.  
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması zorunludur.
* *Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların tüm ünvanlar için yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır. 

BAŞVURU BİLGİLERİ

Son başvuru tarihi 5 Mart 2021 günü olup başvurmak isteyen adayların başvuru belgelerini Üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak şahsen veya posta yolu ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi Alanya ANTALYA iletmeleri gerekmektedir.
İlan metni için link

alaaddin-keykubat--1.pngalaaddin-keykubat-2.pngalaaddin-keykubat-3.png

Son Başvuru Tarihi: 05 Mart 2021