Üniversite En Az Lise Mezun 6 Güvenlik Görevlisi ve Temizlikçi İŞKUR ile Alıyor

Üniversite En Az Lise Mezun 6 Güvenlik Görevlisi ve Temizlikçi İŞKUR ile Alıyor

İŞKUR kamu il ilanları ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi en az lise mezun temizlik personeli ve Güvenlik Görevlisi alıyor. Alımlar 31 Aralıkta son buluyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından alımı planlanan 3 temizlik personeli ve 3 güvenlik görevlisi kamu alımı İŞKUR iş ilanı ile yayınlandı. Yayınlanan ilan ile alınacak kamu personellerinde aranan özellikler şöyle.

Güvenlik Görevlisi olarak yayınlanan 1 kişi alımında adayların en lise mezunu olması, 18 ile kırk yaş aralığında bulunması, Kaynarca ilçesinde ikamet etmesi, 5188 sayılı kanuna güvenlik sertifikasına sahip olmak, bayan olmak şartı bulunmaktadır. Bu alıma başvurmak için adayların 31 Aralık 2019 tarihine kadar 00005325440 İŞKUR ilan numarası ile başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Güvenlik Görevlisi olarak yayınlanan 2 kişi alımında adayların en lise mezunu olması, 18 ile kırk yaş aralığında bulunması, Kaynarca ilçesinde ikamet etmesi, 5188 sayılı kanuna güvenlik sertifikasına sahip olmak, sadece erkek adaylar başvurabilecektir. Bu alıma başvurmak için adayların 31 Aralık 2019 tarihine kadar 00005325519 İŞKUR ilan numarası ile başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Temizlik Görevlisi olarak yayınlanan 3 kişi alımında adayların en lise mezunu olması, 18 ile 35 yaş aralığında bulunması, Kaynarca ilçesinde ikamet etmesi, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olması,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olması,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olması, yaptırılacak güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanması, askerlik ile ilişiği olmaması (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranmakta.

Bu alıma başvurmak için adayların 31 Aralık 2019 tarihine kadar 00005325541 İŞKUR ilan numarası ile başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

İŞKUR kamu alımlarına başvuru yapabilmeniz için ilanlarda belirtilen İŞKUR iş ilan numaralarıyla İŞKUR hizmet binalarından bizzat başvuru yapabilir veya İŞKUR iş ilan numarasıyla İŞKUR internet sitesi üzerinden iş arayan girişi yaparak kamu iş ilanları olarak başvurularınızı 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmanız gerekmekte.

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2019