Üniversite Hastanesi En Az Ortaöğretim  Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversite Hastanesi En Az Ortaöğretim Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet üniversitesi tarafından 4/B sözleşmeli personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilan kapsamında KATÜ sözleşmeli hemşire alacağını bildirdi. İşte detaylar…

Lise mezunu hemşire alımı için haber bekleyenlere güzel haber Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) bünyesinden geldi. Trabzon'da bulunan KATÜ'ye 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalışacak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olacak 5 adet hemşire alımı yapılacak. Hemşire alımı için lisans mezunu adaylara 3, lise mezunu adaylara 2 adet kadro ayrılmış durumda. 


Başvuracak adaylarda aranacak diğer şartlar şu şekilde;

1- Başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
2- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
3- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.
4- Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu ve 2020 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.


NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

KATÜ hemşire alımı için açtığı ilana başvurular  9 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar;
https://online.ktu.edu.tr
adresinden yapılacak.

Başvurularda adaylardan bazı belgeler istenecek;

1- Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-Devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)
2- 2020 (Lisans) KPSS ve 2020 (Ortaöğretim) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası
3- Nüfus cüzdanı örneği
4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).
Not 1: Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.
Not 2: *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında
gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul
edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel
faiziyle birlikte tazmin edilir.
Not 3: Müracaat esnasında karşılaşılabilecek herhangi bir sorunda online@ktu.edu.tr
adresinden ulaşılabilecektir.
 katu.png


İLAN METNİ
https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/07/20210724-4-6.pdf

Son Başvuru Tarihi: 09 Ağustos 2021