Üniversite İşkur Üzerinden 15 Kamu Personeli  Alıyor

Üniversite İşkur Üzerinden 15 Kamu Personeli Alıyor

İŞKUR üzerinden üniversite tarafından 15 personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 15 Hasta ve Yaşlı Bakım Elamanı alımı yapacağını bildirdi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

İŞKUR üzerinden üniversite tarafından 15 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 15 Hasta ve Yaşlı Bakım Elamanı alımı yapacağını bildirdi. 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm Ortaöğretim kurumlarının  Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından birinden mezun olması gerekmektedir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmaması gerekmektedir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır  Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor  olması gerekmektedir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

BAŞVURU BİLGİSİ

Son başvuru tarihi  27.02.2021 günü olup, başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor   Bunun için öncelikle adayların İŞKUR web sitesine üye olmaları ve https://esube.iskur.gov.tr/  web adresine şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ilan numarasına göre arama yapılır.  Alo 170 aracılıyla da başvuru yapılabilir.
İlan No: 00005895478 
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
van-1.pngvan-2.pngvan-3.pngvan-4.png

Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2021