Üniversite Kura ile İşçi Alıyor

Üniversite Kura ile İşçi Alıyor

Üniversite Rektörlüğü tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanmış olan ilan kapsamında en az okur-yazar kura ile işçi alınacağı bildirildi. Buna göre Korkut Ata Üniversitesi beden işçisi alacak.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi geçici işçi alımı yapacaktır.


Türkiye İş Kurumu
OSMANİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
OSMANİYE KORKUT ATAÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİR.BAŞK.

Yayınlanma Tarihi: 16.07.2021
Çalışma Şekli Geçici / Tam Zamanlı Son Başvuru Tarihi 24.07.2021 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 11
Genel Hususlar ve Özel Şartlar


TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.trtr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.


B) Özel Hususlar:

1- Türk vatandaşı olmak.
2- 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- 36 yaşından gün almamış olmak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel saldırı veyahut çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak.
5- Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli)
6- Çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında veya görevini devamlı olarak yapmasına engel herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması.
7- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.                                                                                      8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
Not: İlana ilişkin tüm detaylar Üniversitemiz web sayfasında (www.osmaniye.edu.tr) duyurulacaktır.
Not: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Belirli Süreli (Geçici) İşçiler 3 (üç) ay süreyle çalıştırılacaktır.

korkut-ata-uni.png


KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Kura çekimi 29.07.2021 Perşembe günü saat 13.00-14.00 arası Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisinde yapılacaktır. COVİD-19 salgınının Ülkemizde yayılımına ilişkin tedbirler kapsamında kura çekimine katılımcı kabul edilmeyecektir. Kura çekim işlemleri (https://www.youtube.com/channel/UCDj1NVH64nsO8GD4POMXcLQ) adresi ve (https://bit.ly/37IiJbL) kısaltma adresinden canlı olarak yayınlanacak olup, isteyen adaylar kura çekimini internet üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir.
Kura çekim tarihi, saati veya yerinde değişiklik olması halinde, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi web sayfasında (https://www.osmaniye.edu.tr) duyurulacaktır.

Yine kura sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi web sayfasında (https://www.osmaniye.edu.tr) duyurulacak olup, adaylar ayrıca yazılı tebligat veya telefon ile bilgilendirilmeyecektir.
Not: Sözlü Mülakat ve ilana ilişkin diğer detaylar Üniversitemiz web sayfasında (www.osmaniye.edu.tr) duyurulacaktır. Duyurular tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 24 Temmuz 2021