Üniversite Personel Alımı 50 Kişilik Kadro Temizlik Personeli Güvenlik Personeli Memur…

Üniversite Personel Alımı 50 Kişilik Kadro Temizlik Personeli Güvenlik Personeli Memur…

Üniversite personel alımı ilanı yayımladı. Memur, sekreter, temizlik personeli, kaloriferci, basit bakım, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi olarak 50 personel alımı yapılacak.

Muş Alparslan Üniversitesi memur, sekreter, temizlik personeli, kaloriferci, basit bakım, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Üniversite personel alımı ilanı ile 50 kişilik kadroya personel alınacak.


Üniversite Personel Alımı Genel Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 
3) 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak 
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
5) Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. 
6) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir. 
7) Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 
9) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
10) Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait görev tanımındaki işler ve görev yerleri bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. İdare ihtiyaç duyulması halinde yeni görev yerleri ve görevlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Üniversite Personel Alımı Gerekli Belgeler

1) Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (Adaylar başvuracağı unvanı belirtmek zorundadır.) 
2) Nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.) 
3) Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 
4) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 
5) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. (Askerlik Durum Belgesi eDevlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
6) Adli Sicil Kaydı. (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı.) 
7) Başvurulan unvanda isteniyor ise, iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika. 8) Detaylı Hizmet Dökümü. (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı.)


Üniversite Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai ssaatiti bitimine kadar) Muş Alparslan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN yapacaklardır.                                                                                                                                                                                                                                         a) Süresi içinde yapılmayan başvurular, 
b) eksik belge ile yapılan başvurular, 
c) talep edilen nitelikleri taşımayan aday başvuruları ve 
d) posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 

Başvuru Başlangıç : 5 Ocak 2022 Başvuru                                                                                                                Bitiş : 19 Ocak 2022 (Mesai bitimine kadar) 
Başvuru Adresi: Muş Alparslan Üniversitesi Güzeltepe Külliyesi Personel Daire Başkanlığı, Diyarbakır Yolu 7. km, 49250 Merkez/Muş 
Tel: (Santral) 0436 249 49 49 (Dâhili) 1137-1139

Son Başvuru Tarihi: 19 Ocak 2022

Popüler İlanlar