Üniversite Sağlık Personeli Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Üniversite Sağlık Personeli Alımı Başvuruları Sona Eriyor

DPB tarafından 25 Aralıkta yapılan ilan ile üniversite hastanesinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Ayrıntılar haberimizde.

 Dicle Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde istihdam edilmek üzere KPSS B grubu puanı esas alınmak üzere 1 kişi sözleşmeli diğer sağlık personeli alımı yapacak. Üniversitenin Hastaneleri bünyesinde herhangi bir pozisyonda görev yapan personel başvuruda bulunamayacak. Disiplin Soruşturması veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi fesih edilenlerde başvuruda bulunamayacaklar.

2020 Sağlık Personeli Alımında Personellerde Aranan Genel ve Özel Şartlar Şöyledir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkekler için askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfına alınmış olmak,

Lisans Mezunları için 2018 KPSS (P3) puanı esas alınacaktır.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

İlgili alanda en az lisans mezunu olmak ve Embiryolog sertifikasına sahip olmak şartları bulunmaktadır.
Başvurular 09 Ocak 2020 tarihinde son bulmaktadır. Başvurular Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2020 Kamu Alımı Dicle Üniversitesi 1 Sözleşmeli sağlık memuru alım ilanını incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 09 Ocak 2020