Üniversite Sınavsız 20 Sözleşmeli Personel Alımı! Başladı

Üniversite Sınavsız 20 Sözleşmeli Personel Alımı! Başladı

Devlet üniversitesi tarafından 20 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılması için yayımlanan ilanlar kapsamında hemşire, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni alıyor Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Kamu personeli alımı için Karadeniz Teknik Üniversitesi iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşire, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni olmak üzere  toplam 20 4/B sözleşmeli personel  alımı yapacağını duyurmuştur.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

karadeniz-uni-002.jpg

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

BAŞVURU BİLGİSİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanı için başvurular; 05.04.2021 – 19.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr  web adresinden yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan Metni

Son Başvuru Tarihi: 19 Nisan 2021