Üniversite Sınavsız Sözleşmeli 51 Personeli Alımı

Üniversite Sınavsız Sözleşmeli 51 Personeli Alımı

Üniversite personeli alımı için yayımlanan ilanda röntgen teknisyeni, avukat, hemşire, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli olmak üzere 51 personel alınacağını bildirdi Pamukkale Üniversitesi.

Üniversite personeli alımı yapılması için yayımlanan ilanda Pamukkale Üniversitesi röntgen teknisyeni, avukat, hemşire, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli olmak üzere 51 personel alınacağını bildirdi.  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması zorunludur. 
**657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, 
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması zorunludur.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olması zorunludur.

pamukkale-sartlar.png

BAŞVURU BİLGİLERİ

Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanına son başvuru tarihi 05.04.2021 günü olup başvurular www.pau.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
pamukkale-1.pngpamukkale-2.png

Son Başvuru Tarihi: 05 Nisan 2021