Üniversite Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

Üniversite Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

Üniversite tarafından sözleşmeli personel alımı yapılması için yayımlanan İstanbul iş ilanları kapsamında Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağı bildirildi.

Üniversite sözleşmeli personel alımı yapılması için İstanbul iş ilanı yayımladı. Marmara Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağı bildirildi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı Başvuru Formu istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan detaylı özgeçmiş istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan en az 2 proglamlama dili bildiğini gösteren belge istenmektedir. Programlama dillerinin açıkçabelirtildiği mezun olun fakülteden alınan trankrip de kabul edilecektir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir. Mesleki tecrübe bilişim personeli olarak geçmelidir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan son 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Sonuç Belgesi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan son üç ay içinde alınmış adli sicil kaydı istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olması zorunludur. Belge göstermeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.      

0-marmara-genel-sartlar-001.png  

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

0-marmara-ozel-sart-1-001.png0-marmara-ozelsart--2-001.png0-marmara-ozel-sart3-001.png

BAŞVURU BİLGİLERİ

İlan için son başvuru tarihi 8 Şubat 2021 olarak belirtilmiş olup başvurmak isteyen kişilerin başvuru belgelerini şahsen veya posta yolu ile Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy İstanbul adresine teslim etmeleri zorunludur.
İlan metni için link

Son Başvuru Tarihi: 08 Şubat 2021