Üniversite Sözleşmeli Personel Alıyor

Üniversite Sözleşmeli Personel Alıyor

Üniversite Rektörlüğü sözleşmeli personel almak için ilan yayımladı. İlan için son başvuru tarihi 28 Şubat günüdür. Detaylar ve özel şartlar haberimizde…

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı ile 7 bilişim personeli alacak.

 

Halk Ekmek İşçi Alıyor

En Az İlköğretim Mezunu İl Özel İdaresi Personel Alımı

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) 
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir) 
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, 
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak, 
g) Süresi içinde başvurmak. 


SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEREKLİ BELGELERİ

1.Fotoğraflı Başvuru Formu 
2.Özgeçmiş 
3. Onaylı Mezuniyet Belgesi: e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren mezuniyet belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. 
4. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler : e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi 
5. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler : Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge) 
6. En Az İki Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler : Yazılım dilinin açık olarak belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi 
7.Varsa KPSS Sonuç Belgesi 
8.Varsa Yabancı Dil Belgesi 
9. Adli Sicil Belgesi : Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir. 
10. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge : QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.


SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvurular 31.01.2022 ile 28.02.2022 tarihleri arasında ubs.ikc.edu.tr:81/BilisimPersoneli Basvuru adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Son başvuru tarihi 28.02.2022 saat 17:30’dur. Başvurulan pozisyona ait aranan şartlar için Başvuru İçin İstenilen Belgeler başlığında belirtilen belgeler başvuru sisteminde ilgili alanlara yüklenecektir. Başvuru için gerekli belgeler yüklendikten sonra “Başvuruyu Tamamla” butonunu kullanarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

Tam ilan metni ve özel şartlar için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2022

Popüler İlanlar