Üniversite Teknisyen Ve Temizlik Görevlisi Alımı

Üniversite Teknisyen Ve Temizlik Görevlisi Alımı

Teknisyen, temizlik görevlisi alımı ilanı yayımlandı. Üniversite lise mezunu teknisyen ve destek personeli olarak temizlik görevlisi alımı yapılacak.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli 12 lise mezunu teknisyen ve temizlik görevlisi alımı için iş ilanı yayımladı. Teknisyen ve temizlik görevlisi alımı için son başvuru tarihi  27 Aralık.


Üniversite Teknisyen Ve Temizlik Görevlisi Alımı Genel Şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
6- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş olmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- Tüm unvanlar için 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve fiziki engeli bulunmamak, (Atama yapıldıktan sonra sağlık kuruluşundan alınacak heyet raporu ile bu durumu belgelendirmek.)
8- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
9- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
10- Belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
11- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak,
12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
13- Temizlik Görevlisi olarak çalışacaklar için aşağıda belirtilen Temizlik Görevlisi İş Tanımında belirtilen hususlara uygun çalışma yapmak,
14- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
15- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma yapmak ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. 


Üniversite Teknisyen Ve Temizlik Görevlisi Alımı Başvuru Bilgileri

Başvuru Bitiş Tarihi: 27.12.2021 (Saat 17.00 mesai bitimine kadar)
1- Başvuru tarihleri içinde www.sirnak.edu.tr internet sitesinde duyurular bölümünde bulunan başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulup fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Emin Acar Kampüsü Rektörlük Binası adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
İnternet, faks, e-posta vb. yöntemlerle yapılan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belge verenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
2- Postada yaşanan gecikmelerden dolayı Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
3- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

 Özel şartlar ve son başvuru tarihi için BURAYA TIKLAYIN

duzeltme.png

Son Başvuru Tarihi: 27 Aralık 2021

Popüler İlanlar