Üniversitelere 118 Sözleşmeli Personel Alımı Sona Eriyor

Üniversitelere 118 Sözleşmeli Personel Alımı Sona Eriyor

Üniversitelerin farklı şehirlerde sözleşmeli personel alımı için başvurular sona eriyor. 118 kamu personeli alımı yapılıyor. Kadro dağılımı haberimizde…

Üniversitelerin farklı şehirlerde sözleşmeli personel alımı için başvurular sona eriyor. Akdeniz Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi toplamda 118 kamu personeli alıyor.
www.kariyerkamu.com haberidir.


Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi 4/B sözleşmeli hemşire, tıbbi sekreter, tıbbi görüntüleme teknikeri, sağlık teknikeri (diyaliz), röntgen teknisyeni olarak 28 personel alımı yapacak.


Bursa Uludağ Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi 50 sözleşmeli kamu personeli alımı için yayımladığı ilan kapsamında ortaöğretim, ön lisans, lisans mezunu hemşire, hasta bakıcı, diğer sağlık personeli alacak. 
 


İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu 40 sözleşmeli kamu personeli alımı için iş ilanı yayımladı. Buna göre büro personeli, hemşire, mühendis, tekniker, teknisyen, sağlık teknikeri alınacak. 
 


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 20.12.2021 günü olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2021

Popüler İlanlar