Üniversiteye 26 Büro Memuru Alımı Başvuruları Açıldı

Üniversiteye 26 Büro Memuru Alımı Başvuruları Açıldı

Üniversiteye 26 büro memuru alımı yapılması için başvurular açıldı. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak ve sürekli işçi statüsünde olacak.

Konya Selçuk Üniversitesi sürekli işçi statüsünde 26 engelli büro memuru alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinden başladı. 


Büro Memuru Alımı Genel Şartları

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir. 
4. Adaylar 24 saat vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir. 
5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup hak kazananların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 
6. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir. 
7. İşe alım işlemleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle yürütülecektir. 
8. İş ilanları Selçuk Üniversitesi web sitesinde 07.02.2022 tarihinden itibaren yayımlanacak olup başvurular Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri ve e-şube üzerinden yapılabilecektir. 
9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 
11. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.), 
12. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak. 
13. İlan tarihi itibariyle Konya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 
14. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir. 
15. Çalışma yeri Üniversitemize bağlı tüm birimler (ilçeler dahil) 


Büro Memuru Alımı Kura İşlemleri

1. Başvuran sayısı ilgili Yönetmeliğin 12 maddesi gereğince açık iş sayısının 4 katından fazla başvuru olması halinde 23.02.2022 tarihinde kura çekimi saat 10:00’da Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezinde yapılacak olup kura sonucu oluşan listede yer alan adaylar Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet sitesinde de ilan edilecektir. Söz konusu ilan duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
2. Adaylara sözlü/uygulama sınavı yapılacak olup sınavlar Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet adresinden duyurulacak tarih ve adreste Sınav Komisyonu tarafından uygulanacaktır. 
3. İşe alım sürecine dair oluşacak değişiklikler Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet adresinden duyurulacaktır. 
4. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları www.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.


Büro Memuru Alımı Başvuru Bilgileri

1. Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir. 
2. Belge teslim tarihi ve yeri, www.selcuk.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. 
3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir. Sürekli İşçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacak olup şartları uyan adayların başvuruları 07.02.2022 – 11.02.2022 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.
 

selcuk-1-001.pngselcuk-2-001.png

Son Başvuru Tarihi: 11 Şubat 2022

Popüler İlanlar