Vakıf 10 Personel Alıyor

Vakıf 10 Personel Alıyor

İŞKUR üzerinden SYDV 10 personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilan kapsamında temizlik elemanı, hasta-yaşlı bakım elemanı, şoför alımı yapacağını duyurdu Adana Yüreğir SYDV.


İŞKUR üzerinden SYDV 10 personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Adana Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı temizlik elemanı, hasta-yaşlı bakım elemanı, şoför alımı yapacağını duyurdu. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 

** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilen özgeçmiş istenmektedir.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  formlara yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Yüreğir SYDV Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan yaşlı bakım, engelli bakım sertifikası istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur..     
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların son altı ay Yüreğir ilçesinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Yüreğir SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Yaşlı- Engelli-Hasta Bakım sertifikası olması zoruludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Yüreğir SYDV personel alımı ilanına son başvuru tarihi 31.03.2021 günü olup başvurular Atakent Mah. Fatih Cad. No:22 Yüreğir Adana adresine yapılacaktır.
adana-1-002.pngadana-2-002.png

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2021