Vakıf En az İlkokul Mezunu Personel Alımı Temizlik Görevlisi Alımı

Vakıf En az İlkokul Mezunu Personel Alımı Temizlik Görevlisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden Vakıf en az ilkokul mezunu personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilan kapsamında temizlik görevlisi alımı yapacak SYDV.

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı yapılması için yayımlanan ilanda Diyarbakir Bismil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 9 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.
www.kariyerkamu.com haberidir.

 

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 150 Memur Alımı

İZULAŞ İş İlanları 

 

TEMIZLIK GÖRTEVLISI ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan İş Başvuru Dilekçesi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  formlara yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Memur Alımı 2022

Hazine ve Maliye Bakanlığı KPSS İle Memur Alımı 250 Personel

 

EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     


TEMIZLIK GÖRTEVLISI ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanına başvurular  1-2 Şubat 2022  tarihleri arasında Ulutürk Mah. Eski Tütün İşletme Binası Kat:2 No:3 adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
 
bismil.png

Son Başvuru Tarihi: 02 Şubat 2022

Popüler İlanlar