Yazılı Sözlü Olmadan Malatya İnönü Üniversitesi 101 Kamu Personeli Alım İlanı

Yazılı Sözlü Olmadan Malatya İnönü Üniversitesi 101 Kamu Personeli Alım İlanı

Bugün yapılan kamu iş ilanıyla İnönü Üniversitesi tarafından yapılan resmi iş ilanı ile 101 kamu personeli alımı yapılacak. Alınacak personeller Sözleşmeli olarak yapılacak.

Yayınlanan kamu personel alım ilanıyla Malatya İnönü Üniversitesi bünyesine 657 sayılı devlet memurları kanununun sözleşmeli personel alım hükümlerine göre 101 kişi sağlık personeli alınacak.

Sağlık kamu personeli alımı 2020 yılı 101 personel alımında adayların seçiminde 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacak.

Alınacak sağlık personellerinin alım şartları ve sayıları ise;

Hemşire 91 kişi kadın erkek Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olması ve 2018 yılı KPSSP3 puanıyla alınacak,

Laboratuvar Teknikeri 2 kişi sağlık teknikeri alımında adayların erkek ve kadın yükseköğretim kurumlarının Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olması ve 2018 yılı KPSSP93 puanı olması gerekmekte.

Röntgenci (Sağlık Teknikeri) 4 kişi sağlık personeli alımında kadın erkek adayların yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olması ve 2018 yılı KPSSP93 puanına sahip olması gerekmekte.

Anestezi Teknikeri 4 kişi kamu personeli alımında kadın erkek adayların yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olması, 2018 yılı KPSSP93 puanına sahip olması gerekmekte.

Adaylarda Aranılacak Genel Şartlar

657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olması,

657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmaması şartları bulunmaktadır.

Şartları taşıyan kamu personeli adaylarının 13 Ocak 2020 ile 24 Ocak 2020 tarihine kadar başvurularını başvuru dilekçesi, özgeçmiş, 1 adet vesikalık fotoğraf,mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı evraklarını hazırlayarak personelilan.inönü.edu.tr adresinde online yapılacak.

2020 sağlık personeli iş ilanını incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 24 Ocak 2020