Yeni Sağlık Personeli Alımı İlanı

Yeni Sağlık Personeli Alımı İlanı

Kamu iş ilanları ve resmi iş ilanları ile yeni sağlık personeli alımı ilanı yayınlandı. Yayınlanan kamu personel alım ilan ayrıntıları haberimizde.

Yeni sağlık personeli alımı ilanı Düzce Üniversitesi Tarafından yayınlandı. Yayınlanan ilan içeriğine göre Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesine sözleşmeli 47 kamu personeli alımı yapılacak.

İlana göre 31 Hemşire, 3 Ebe, 1 Eczacı, 1 Fizyoterapist, 2 Perfüzyon Teknikeri, 2 Nörofizyoloji Teknikeri, 2 Anestezi teknikeri, 1 Diyaliz Teknikeri, 1 Diğer Sağlık Personeli, 1 Anestezi Teknisyeni, 1 Eczane Teknikeri, 1 Ameliyathane Teknikeri ünvanlı kamu personelleri alınacak.

2020 Yılı Yeni Sağlık Personeli Alımı Başvuru Şartları

Hemşire olarak alınacak 25 sağlık personeli alımında adayların Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümü 4 yıllık lisans programından mezun olması,

Hemşire olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adaylarının Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla ameliyathane deneyimi olmak, Üniversite Hastanelerinin ilgili bölümlerinden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon uygulamaları ve Non-invaziv Mekanik Ventilasyon kullanımı eğitimi almış olması,

Hemşire olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olması. Belgelendirmek şartıyla En az 5 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk servisi deneyimi olmak. Acil obstetrik bakım, Gebe bilgilendirme, Anne sütü emzirme ve Neonatal Resüsitasyon eğitimi almış ve belgelendirmesi,

Hemşire olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olması. Belgelendirmek şartıyla En az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk servisi deneyimi olmak. Neonatal Resüsitasyon eğitimi almış ve belgelendirmesi,

Hemşire olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olması. Belgelendirmek şartıyla En az 2 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım deneyimi olmak. Üniversite Hastanelerinin ilgili bölümlerinden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon uygulamaları ve Non-invaziv Mekanik Ventilasyon kullanımı eğitimi almış olması,

Hemşire olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olması. Belgelendirmek şartıyla en az 3 yıl ameliyathane, en az 3 yıl erişkin yoğun bakım deneyimi olması,

Hemşire olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun olması, Sağlık Bakanlığı Hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip olmak ve en az 5 yıl deneyimli olması,

Ebe olarak alınacak 3 sağlık personeli alımında adayların Yükseköğretim kurumlarının Ebelik bölümü 4 yıllık lisans programından mezun olması,

Eczacı olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların Yükseköğretim kurumlarının Eczacılık Fakültesi 5 yıllık lisans programından mezun olması, bu pozisyon için KPSS puanı değil, sözlü sınav geçerli olacak.

Fizyoterapist olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 yıllık lisans programından mezun olması, Ortopedi hastaları rehabilitasyonu konusunda deneyime sahip olmak ve belgelendirmesi,

Perfüzyon Teknikeri olarak alınacak 2 sağlık personeli alımında adayların Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon Teknikerliği Önlisans Programı/Bölümü mezunu olmak,

Nörofizyoloji Teknikeri olarak alınacak 2 sağlık personeli alımında adayların Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Nörofizyoloji Bölümü mezunu olmak.

Anestezi Teknikeri olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 1 yıl Üniversite hastanesi deneyimi olmak. Obezite, gebelik ve pediatrik hastalarda anestezi uygulama eğitimi olmak ve belgelendirmek,

Diyaliz Teknikeri olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

Anestezi Teknikeri olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 3 yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olması,

Sağlık Teknikeri olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Sertifikasına veya deneyimine sahip olmak ve belgelendirmesi,

Anestezi Teknikeri olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların ağlık Meslek Lisesi Anestezi bölümü mezunu olmak. Belgelendirmek şartıyla Endoskopi biriminde en az 10 yıl Anestezi Teknisyeni olarak çalışmış olmak. Endoskopi ve Endoskopi teknik servis kullanıcı eğitimi almış olması,

Eczane Teknikeri olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların Eczane Teknikerliği / Eczane Hizmetleri Bölümü 2 (iki) yıllık Önlisans programından mezun olması,

Ameliyathane Teknikeri olarak alınacak 1 sağlık personeli alımında adayların Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun Ameliyathane Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek şartıyla En az 1 yıl ameliyathane teknikerliği deneyimi olması şartları bulunmaktadır.

Sağlık Personeli Alımı Başvuru İşlemleri

Şartları taşıyan sağlık personeli  adaylarının  15 Mayıs 2020 ile 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında başvurularını Üniversite Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmekte.

 Postadan kaynaklı gecikmelerden dolayı belirtilen tarihler arasında Üniversiteye ulaşmayan belgeler işleme alınmayacak.

Son Başvuru Tarihi: 29 Mayıs 2020