Yıldız Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı 34 Güvenlik Görevlisi Ve Temizlik Personeli Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı 34 Güvenlik Görevlisi Ve Temizlik Personeli Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı ile güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olarak toplam 34 işçi ve memur alımı yapacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Buna göre 7 koruma ve güvenlik görevlisi ve 27 temizlik görevlisi olarak 34 personel alımı yapılacak. 


Yıldız Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.
Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik  Kurumundan emeklilik veya  yaşlılık  aylığı almıyor olmak.
Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Görev tanımlarına www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.)


Yıldız Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı İçin Gerekli Belgeler 

** Sözleşmeli personel başvuru formu
** Mezun belgesi
** 2020 KPSS (B) belgesi
** Hizmet döküm belgesi
** Çalışma belgesi
** Özel güvenlik kimlik kartı (koruma ve güvenlik görevlisi)
** Boy kilo gösterir belge (koruma ve güvenlik görevlisi)


Yıldız Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başlama Tarihi 20.12.2021, Bitiş Tarihi 03.01.2022 mesai bitimi.
Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru  yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 03 Ocak 2022

Popüler İlanlar